โรงเรียนสองคอนวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล ตั้งอยู่เลขที่๑๑๒ หมู่ ๑ ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี พื้นที่โรงเรียนจำนวน ๓๗ ไร่ ๒ งาน๒๕ ตารางวา (แยกเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ “บึงทอง” ของกระทรวงมหาดไทย ๓๕ ไร่ ๒ งาน ๘๗ ตารางวา และที่ดินบริจาคของนาป่วน นาครินทร์ ๑ ไร่ ๓ งาน ๓๘ ตารางวา) ประกาศก่อตั้งเมื่อวันที่ ๘ กุมพาพันธ์ ๒๕๒๓ และเปิดทำการสอนวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๒๓.